Voorwaarden

De toegang tot de site www.natureforkids.be en het gebruik ervan zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant is verplicht de voorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen.

Identificatie van de dienstverlener van Nature For Kids

Natuur voor kinderen®

Adres :
Rue du Clair Val 28
5020 Suarlée (Namen)
België

Ondernemingsnummer: 0883.925.564
BTW-nummer: BE0883.925.564
Telefoon: 0032 (0)486 50 58 11
E-mail: patrick@natureforkids.be
Belfius bankrekening: BE48 0689 3224 7627 - BIC: GKCCBEBB
Triodos bankrekening: BE53 5230 8107 0453 - BIC: TRIOBEBB

Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp van het contract

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tot stand te brengen tussen “ Nature for kids ® ” (handelsnaam gebruikt door Patrick Devos, zelfstandig natuurlijk persoon, hierna Nature for kids ® genoemd), waarvan het hoofdkantoor en de logistieke zijn gevestigd rue du Clair Val 28 te 5020 Suarlée (Namen) in België , ingeschreven in het register van natuurlijke personen (RPP) onder nummer 0883.925.564 en de KLANT, of deze laatste een consument of een professional is.

Nature for kids ® is bereikbaar op +32 (0)486 50 58 11 of op patrick@natureforkids.be.

Elke bestelling van goederen via de online winkel van de site www.natureforkids.be (hierna de website genoemd) of elk verzoek om een ​​post op de blog www.natureforkid.be (hierna de ) of elke bestelling aan Nature for kids ® via elk ander verkoopkanaal door de KLANT impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals de aanvaarding van ons vertrouwelijkheidsbeleid.

Nature for kids ® behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de KLANT.

Bijgevolg erkent de KLANT volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven handtekening van dit document vereist, voor zover de KLANT online de producten wenst te bestellen die in het kader van de winkel worden gepresenteerd. of plaats een bericht. De KLANT wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens het aankoopproces op de website en moet zijn toestemming betuigen door op te klikken alvorens zijn bestelling af te ronden.

Raadpleeg ook ons ​​beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, ons cookiebeleid en ons beleid met betrekking tot advertenties om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken in het kader van uw gebruik van onze sites natureforkids.be en natureforkid.be.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en prevaleren boven alle andere voorwaarden.

Artikel 2 - Definities

Natureforkids.be is een online verkoopsite die diensten en producten aanbiedt die voldoen aan het Nature for Kids ® kwaliteitscharter.

Natureforkid.be is een blog of blog, dat wil zeggen een website die bestaat uit berichten die in de loop van de tijd zijn geagglomereerd en vaak in omgekeerde volgorde zijn gerangschikt (de meest recente eerst). Elke post (ook wel “notitie” of “artikel” genoemd) is – net als een logboek of een dagboek – een aanvulling op de blog. In dit geval biedt de site natureforkid.be artikelen, citaten die verband houden met de site natureforkids.be .

De KLANT is een daadwerkelijke of potentiële koper van goederen of diensten die door een bedrijf worden aangeboden. De KLANT kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

De PROFESSIONAL is elke natuurlijke of rechtspersoon die niet beantwoordt aan de hierboven gegeven definitie van consument.

De VERKOPER is Nature for kids® .

PRODUCTEN zijn alle artikelen die Nature for kids ® te koop of te huur aanbiedt via haar website natureforkids.be .

De DIENST is een activiteit of een dienst die onderhevig is aan in wezen immateriële uitwisseling en die geen aanleiding geeft tot enige eigendomsoverdracht. Een dienst kan soms geassocieerd worden met een fysiek product.

Artikel 3 – Toepassing en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De belangrijkste kenmerken van de Producten en Diensten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen, samenstelling, gebruiksaanwijzingen en indicaties van afmetingen of capaciteit van de Producten, worden weergegeven op de site www.naturefrokids.be waarvan de klant kennis dient te nemen Alvorens te bestellen. De keuze en aankoop van een Product of een Dienst vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de KLANT. Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zoals opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn op elk moment toegankelijk op de site www.natureforkids.be en prevaleren boven elk ander document.

Een bestelling impliceert in alle gevallen de uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de KLANT. Deze laatste ontvangt in de bevestigingsmail een link naar de algemene voorwaarden in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die in het computersysteem van de Verkoper worden geregistreerd, het bewijs van alle transacties die met de KLANT zijn gesloten.

Artikel 4 – Kosten en wijze van levering en betaling

Eventuele bezorgkosten worden aangegeven in het besteloverzicht op de website voordat de klant hiervoor betaalt. In dit stadium kan de KLANT zijn leveringswijze nog wijzigen. Deze kosten staan ​​ook vermeld in de bevestigingsmail. Nature for kids ® verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de levering plaatsvindt binnen maximaal 5 werkdagen in België en maximaal 8 werkdagen in Europa op het door de KLANT opgegeven adres of op het door de klant gekozen afhaalpunt. . Om veiligheidsredenen kan de KLANT gevraagd worden zich te legitimeren bij levering. Bij een eerste afwezigheid tijdens de passage van de vervoerder zal een nieuwe presentatie plaatsvinden en zal de KLANT hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een passagebericht. Bij een tweede afwezigheid wordt het pakket ter beschikking gesteld op een afhaalpunt in de buurt van de bestemming. Geen enkele schadevergoeding kan door de KLANT worden geëist in geval van laattijdige levering, zelfs niet in geval van overmacht. Nature for kids ® is niet civielrechtelijk aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door vertragingen in de levering.

Bij levering verifieert de klant en gaat hij akkoord met de informatie en gegevens op de factuur. Tevens bevestigt hij dat de geleverde producten, voor zover zichtbaar, voldoen aan de beschrijving die Nature for kids ® ervan heeft gemaakt en dat zij geschikt zijn voor het normale gebruik van dergelijke producten. Eventuele gebreken dienen gemeld te worden aan de vervoerder of het ophaalpunt. Na ontvangst worden geen klachten meer geaccepteerd. In het geval van een pakket dat te beschadigd is, moet de KLANT dit weigeren en onmiddellijk de klantenservice van Nature for kids ® verwittigen. Indien bij het openen van de verpakking bepaalde producten niet conform de bestelling blijken te zijn, dient de KLANT ook de Nature for kids ® klantenservice hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5 – Prijzen en informatie op de site

Alle prijzen van onze producten vermeld op de website zijn aangegeven in EURO inclusief alle taksen, exclusief verzendkosten. Deze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd en omvatten, indien van toepassing, geen leverings- en verzendingskosten die bovendien worden gefactureerd en die ten laste zijn van de KLANT (tenzij bijzondere voorwaarden vermeld op de site) en worden meegedeeld voordat uw bestelling wordt afgesloten. De door de KLANT betaalde prijzen zijn die vermeld op de site op het moment van de bevestigingsmail, behalve in geval van een duidelijke fout. Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsperiode, maar de verkoper behoudt zich het recht voor om buiten de geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen.

In de overzichtstabel van uw bestelling staat het totaalbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, eventuele kortingen in mindering, dat aan u wordt gefactureerd. Ze worden weergegeven, rekening houdend met uw keuze van leveringsmethode en leveringsadres.

De foto's en andere illustraties die worden gebruikt om de producten voor te stellen, hebben geen bindende waarde en kunnen producten of elementen voorstellen die niet in de aangeboden prijs zijn inbegrepen.

De informatie over de producten wordt gegeven ter informatie en om ze zo goed mogelijk te beschrijven. De KLANT wordt geadviseerd om de gebruiksaanwijzing en onderhoudsadviezen voor de producten na te leven, om voortijdige achteruitgang te voorkomen.

Artikel 6 – Bestellingen

Het is aan de KLANT om op de website www.natureforkids.be de producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende methoden:

De KLANT maakt verbinding met zijn KLANT-account. Hij kiest een Product dat hij in zijn winkelmandje stopt, een Product dat hij kan verwijderen of wijzigen alvorens zijn bestelling te valideren en deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden. De Service moet tijdens de eerste bestelling aan het winkelmandje worden toegevoegd. De KLANT vult vervolgens zijn gegevens in en kiest de leveringsmethode. Na validatie van de informatie wordt de bestelling als definitief beschouwd en is betaling van de KLANT vereist volgens de verstrekte voorwaarden.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De verkoop wordt pas als geldig beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden aan de klantenservice.

De KLANT ontvangt dan een orderbevestigingsbericht met daarin de belangrijke elementen van de gekozen artikelen. Met dit bevestigingsbericht komt het verkoopcontract tussen de KLANT en Nature for kids ® tot stand . De KLANT is verplicht zijn spamfolder te controleren indien hij na het plaatsen van een bestelling geen bericht ontvangt.

Om ecologische en eenvoudige redenen verstuurt Nature for kids ® geen papieren factuur. Aan de andere kant wordt er een ecologische leveringsbon* aan het pakket gehecht. Deze kan gebruikt worden als plantage (zie instructies op de achterkant van de pakbon). De KLANT aanvaardt dat de Facturen elektronisch ter beschikking worden gesteld via de website www.natureforkids.be , in "Mijn account". Als de KLANT een papieren versie wil, kan hij ofwel naar zijn account gaan ofwel deze aanvragen bij de Klantendienst door een e-mail te sturen naar patrick@natureforkids.be.

Voor de veiligheid van de KLANT en om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, behoudt Nature for kids ® zich het recht voor om aanvullende informatie van de KLANT te vragen alvorens een bestelling te bevestigen. Nature for kids ® behoudt zich ook het recht voor om de bevestiging van een bestelling te weigeren bij het uitblijven van een adequaat geacht antwoord.

Elke bestelling die op de site www.natureforkids.be wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de KLANT en de Verkoper.

Elke annulering van de bestelling door de KLANT is alleen mogelijk vóór de levering van de Producten (ongeacht de bepalingen met betrekking tot het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht).

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een KLANT met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

De KLANT zal het verloop van zijn bestelling op de site kunnen volgen.

(*) De leveringsbon is gedrukt op gezaaid papier (klaprozen, honingbloemen of vergeet-mij-nietjes).

Artikel 7 – Directe bestelling via de knop “Koop met PayPal”.

Met de directe bestelling kunt u direct een bestelling plaatsen voor een enkel product. Nadat de KLANT zich heeft aangemeld bij zijn PayPal-rekening, moet hij zich aanmelden bij zijn klantenrekening. De KLANT kan vervolgens zijn leveringsmethode selecteren, een eventuele kortingscode invoeren en valideren, en vervolgens zijn bestelling afronden. Alleen het geselecteerde product wordt betaald en verzonden. In deze bestelmodus is het niet mogelijk om nog een product toe te voegen of de hoeveelheid te wijzigen.

Artikel 8 – Betaling

De volledige prijs moet worden betaald op het moment van uw bestelling. De gestorte sommen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een voorschot of aanbetaling.
Nature for kids ® biedt de betaalmiddelen aan zoals aangegeven op haar site. De KLANT erkent over alle nodige autorisaties te beschikken om het betaalmiddel van zijn keuze te gebruiken.
Nature for kids ® behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling uit te stellen of te annuleren in geval van onvolledige betaling of een probleem bij de uitvoering van de betaling van de bestelling.

Artikel 8 Bis - Betaling met Sodexo- of Edenred-cheques (consumptiecheques, ecocheques of sport- & cultuurcheques)

Enkel voor Belgische ingezetenen !

Nature for kids is een handelszaak gevestigd in België en meer bepaald in de regio Namen. Wij aanvaarden "consumptiecheques", "sport- en cultuurcheques" en minder "ecocheques" uitgegeven door Sodexo en door Edenred, zowel op PAPIER als op ELEKTRONISCH FORMAAT FORMAAT

Volg de onderstaande instructies zorgvuldig op.

Voor CONSUMPTIECHEQUES op papier is hun nominale waarde € 10/cheque. U kunt alleen betalen met een veelvoud van 10€ en Nature for kids kan u niet terugbetalen als u meer betaalt dan nodig is. Gemakshalve moeten ecocheques op papier ook gebruikt worden met een veelvoud van € 10.

 1. Betaling met CONSUMPTIECHEQUES, ECOCHECKS of SPORT- EN CULTUURCHEQUES in elektronische vorm is momenteel niet mogelijk rechtstreeks op de site. U dient daarom te kiezen voor HERROEPING van uw bestelling (Click & Collect) in plaats van opslag. De betaling vindt plaats bij het afhalen van uw bestelling. Vergeet dus je kaart of de QR-code voor het betalen van sport- & cultuurcheques niet.
 2. Als u met papieren cheques wilt betalen, moeten deze aan ons worden overhandigd bij het afhalen van uw bestelling op ons hoofdkantoor of worden gedeponeerd of verzonden naar ons hoofdkantoor : Nature for kids, Rue du Clair Val 28 , 5020 Suarlée binnen 5 werkdagen vanaf de datum van uw bestelling. Het te betalen saldo (totaal afgetrokken van het bedrag van de papieren cheque(s) die u wenst te gebruiken door overschrijving op onze rekening binnen 3 werkdagen vanaf de datum van uw bestelling of per kaart/contant bij het afhalen van uw bestelling. dit is rechtstreeks via een van onze sites www.natureforkids.be of www.natureforkids.eu of per e-mail (zie punt 2).
 3. Na ontvangst van de cheques en uw aanvullende betaling , zal Nature for kids uw pakket verzenden/bezorgen met de verzendmethode die u hebt geselecteerd bij het afronden van uw bestelling.
 4. Als u geen papieren cheques verzendt of stort of als ze ons te laat bereiken (zelfs als u niet verantwoordelijk bent voor deze vertraging), wordt uw bestelling geannuleerd en wordt het betaalde bedrag aan u terugbetaald via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om rond je bestelling af.

Elke bedrog of fraude zal resulteren in de uitsluiting van de klant en de eenzijdige verwijdering van zijn account, in overeenstemming met onze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 9 - Levering

Sectie 9.1 – Algemeen

Nature for kids ® laat de vervoerder van de keuze van de klant de op de site gekochte producten afleveren op het door de KLANT opgegeven adres zoals vermeld op het bestelformulier. Nature for kids ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor leveringsfouten en draagt ​​niet de hieraan verbonden extra kosten in geval van een fout in het door de KLANT ingevoerde adres. Nature for kids ® informeert bij de bestelling een indicatieve verwachte levertijd rekening houdend met de beschikbare voorraden, het tijdstip van voorbereiding van de bestelling en de levertijd zoals gepland door de vervoerder.

De leveringskosten worden vermeld voordat de bestelling wordt bevestigd en zijn inbegrepen in de totale prijs van de bestelling die in de bevestiging wordt vermeld.
Nature for kids ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan de vervoerder, toevallige gebeurtenis of overmacht. Nature for kids ® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijke vertragingen. In geval van vertraging kan de klant uiteraard vragen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 12 en 13 van deze voorwaarden.

Artikel 9.2 – Leveringsproblemen

De KLANT dient de geleverde producten bij ontvangst en in aanwezigheid van de vervoerder te inspecteren, en dient de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke zichtbare schade (beschadigde verpakking, gedeeltelijk geopend, enz.). Elk probleem met betrekking tot de levering moet ook binnen 3 dagen na ontvangst van het product worden meegedeeld aan Nature for kids ® (via de klantenservice of rechtstreeks via de chat op de site), bij voorkeur met foto's van de beschadigde verzending.

Nature for kids ® stelt, in overeenstemming met haar Kwaliteitscharter, alles in het werk om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de KLANT te voldoen. Het kan nog steeds zijn dat er een fout in een bestelling glipt. Problemen met betrekking tot de geleverde producten (bestellingsfout, vervaldatum verlopen, verkeerde hoeveelheid, ...) moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakket duidelijk worden gemeld aan patrick@natureforkids.be. Wij sturen u een ontvangstbevestiging. Na deze periode kan Nature for kids ® niet meer tussenkomen anders dan in het kader van haar retourbeleid.

Nature for kids ® zal contact opnemen met de KLANT om de ondervonden problemen op te lossen. Nature for kids ® garandeert de terugbetaling of omruiling van producten die per abuis zijn verzonden en geretourneerd in overeenstemming met ons retourbeleid. Ook de kosten van bezorging en retournering (voor producten die volgens de voorschriften van Nature for kids® worden geretourneerd) zijn voor rekening van Nature for kids® .

Artikel 9.3 – Niet ontvangen van het pakket

De KLANT moet elke vertraging in de levering melden aan patrick@natureforkids.be.

Indien de vervoerder het pakket niet kan afleveren wegens afwezigheid van de KLANT en de KLANT haalt het pakket niet op bij het depot door de vervoerder, dan wordt het pakket geretourneerd aan Nature for kids ® volgens de procedures van de vervoerder. Indien van toepassing kan de bestelling pas aan de KLANT worden geretourneerd na ontvangst door Nature for kids ® van de originele verpakking (of terugbetaling door de vervoerder in geval van verlies of beschadiging). De kosten voor het retourneren van de eerste zending en het afleveren van deze tweede zending zijn voor rekening van de KLANT.

Artikel 10 – Eigendom

De verkochte producten blijven eigendom van Nature for kids ® tot de levering van de bestelling van de KLANT op het bij de bestelling opgegeven adres.

Artikel 11 - KLANT Ruimte - Account

Om een ​​bestelling te plaatsen, wordt de KLANT uitgenodigd om een ​​account aan te maken.

Om dit te doen, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat hem zal worden aangeboden op het moment van zijn bestelling en verbindt hij zich ertoe oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn contactgegevens, met name zijn e-mailadres.

De KLANT is verantwoordelijk voor het actualiseren van de verstrekte informatie. Hij krijgt te horen dat hij ze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en zijn bestelgeschiedenis, moet de KLANT zich identificeren aan de hand van zijn e-mailadres en zijn paswoord dat hij tijdens zijn registratie heeft ingevoerd en dat strikt persoonlijk is. Als zodanig onthoudt de KLANT zich van elke openbaarmaking. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan zal worden gemaakt.

De KLANT kan ook vragen om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina van zijn persoonlijke account te gaan of door een e-mail te sturen naar: patrick@natureforkids.be. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht worden.

In geval van niet-naleving van de Algemene Verkoop- en/of Gebruiksvoorwaarden, zal de site www.natureforkids.be de mogelijkheid hebben om het account van een KLANT op te schorten of zelfs te sluiten na een elektronische ingebrekestelling die zonder effect blijft .

Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, resulteert in de zuivere en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de KLANT.

Elke gebeurtenis als gevolg van overmacht die resulteert in een storing van de site of server en onderhevig is aan enige onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De aanmaak van het account houdt de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in.

Artikel 12 – Herroepingsrecht en retourkosten

De KLANT heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling de overeenkomst te herroepen, zonder boete en zonder opgave van motief.

De in het eerste lid genoemde termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de KLANT of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten tot verkoop van goederen. Voor contracten die buiten verkoopruimten zijn gesloten, kan de KLANT zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf het sluiten van het contract.

In het geval van een bestelling met betrekking tot meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het kader van een bestelling van een goed bestaande uit loten of meerdere onderdelen waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste goed of veel of van het laatste stuk.

De KLANT kan zijn verzoek indienen hetzij door contact op te nemen met de klantenservice via de contactpagina van de website, hetzij door het ingevulde herroepingsformulier ( zie bijlage 1 ) per post of e-mail terug te sturen, hetzij door een duidelijk verzoek hiertoe te sturen. Hij kan ook vragen om de producten om te ruilen of om terugbetaling.

Tijdens de herroepingstermijn zal de KLANT de grootste zorg besteden aan de producten en hun verpakking. De KLANT zal de producten slechts uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of hij deze wenst te behouden of niet. Indien de KLANT zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zal hij de producten, met alle mogelijke toebehoren (accessoires, documentatie, instructies, enz.), terugsturen naar het volgende adres: RUE DU CLAIR VAL 28, 5020 SUARLEE, België. Het retourneren van de producten dient te gebeuren binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf het uitoefenen van het herroepingsrecht. Retourzendingen moeten worden gedaan in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat opnieuw op de markt kunnen worden gebracht, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen. De retourkosten blijven voor rekening van de KLANT.

Nature for kids ® vergoedt pakketten die niet zijn ontvangen of geretourneerd door de KLANT met een aftrek van € 15,00 voor het verwerken van de bestelling en € 6,00 voor transportkosten in verband met het retourneren van het pakket.

Nature for kids ® zal de KLANT terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat gebruikt is om de bestelling te plaatsen. Terugbetaling vindt plaats onder aftrek van leverings- en bereidingskosten betaald door de KLANT of gedragen door Nature for kids® . De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen nadat Nature for kids ® kennis heeft genomen van het herroepingsverzoek, op voorwaarde dat Nature for kids ® de geretourneerde producten in originele staat (zoals hierboven beschreven) heeft ontvangen of dat de KLANT een bewijs van Verzending.

De KLANT is verantwoordelijk voor elke behandeling van de producten die niet nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen.

De KLANT kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer:

 1. de geleverde goederen zijn gemaakt volgens de specificaties of duidelijk gepersonaliseerd;
 2. de geleverde goederen kunnen niet opnieuw worden verzonden of kunnen bederven
 3. goederen die verzegeld worden geleverd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheid niet kunnen worden geretourneerd.

Artikel 13 – Retourbeleid binnen 30 dagen

Nature for kids ® verdedigt duurzame en redelijke consumptie. Zo willen we niet dat de KLANT producten achterhoudt die hij niet consumeert of die niet bij hem passen. Op deze manier willen we hem maximaal gebruikscomfort bieden.

In lijn met onze zero waste-filosofie biedt Nature for kids ® de KLANT zijn retourbeleid binnen 30 dagen aan.

De KLANT mag alle door Nature for kids ® verkochte producten binnen 30 dagen na ontvangst van de producten zonder opgaaf van reden aan ons retourneren, mits de producten compleet (met toebehoren, instructies etc.) en in nieuwe en onbeschadigde staat zijn. De verpakking mag niet worden geopend en moet doorverkocht kunnen worden.

De KLANT moet het retourformulier gebruiken ( zie bijlage 2 ) op onze site in de FAQ sectie. Neem contact met ons op via patrick@natureforkids.be als u problemen ondervindt. Vervolgens moet u de producten gewoon terugsturen naar Nature for kids ® , RUE DU CLAIR VAL 28, 5020 SUARLÉE, BELGIË, in hun originele staat (verzegelde verpakking, accessoires, instructies, enz.), vergezeld van het door uw zorg ingevulde retourformulier. De kosten en risico's verbonden aan het retourtransport zijn voor rekening van de OPDRACHTGEVER.

In het geval van een retourzending in overeenstemming met ons retourbeleid, zal Nature for kids ® de KLANT per e-mail een voucher sturen die gelijk is aan het bedrag van de geretourneerde producten, met een aftrek van € 15,00 voor het verwerken van de bestelling en € 6,00 voor transport kosten in verband met het retourneren van het pakket, uiterlijk 14 dagen na ontvangst door Nature for kids ® van de producten in goede staat. We zullen hetzelfde e-mailadres gebruiken als datgene dat door de KLANT is gebruikt bij het bestellen. De voucher is 1 jaar geldig op www.natureforkids.be vanaf de datum van terugbetaling.

Elk product dat onvolledig, beschadigd, beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald, geruild of geretourneerd. In overeenstemming met onze zero waste-filosofie willen we inderdaad alle conforme producten weer in de handel brengen en daarbij verspilling (van producten en verpakkingen) vermijden. DE SAMENWERKING VAN DE KLANT ZAL WORDEN GEWAARDEERD!

Deze garantie is niet van toepassing op:

 1. de geleverde goederen zijn gemaakt volgens de specificaties of duidelijk gepersonaliseerd;
 2. de geleverde goederen kunnen niet opnieuw worden verzonden of kunnen bederven
 3. goederen die verzegeld worden geleverd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheid niet kunnen worden geretourneerd.

Dit retourbeleid doet geen afbreuk aan de wettelijk erkende rechten van de KLANT (zie artikel 16 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("Garantie"), met inbegrip van uw hierboven beschreven herroepingsrecht.

Artikel 14 – Productconformiteit

Nature for kids ® staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de site beschreven specificaties en aan de redelijke eisen van kwaliteit en bruikbaarheid. In geval van vaststelling van een zichtbaar gebrek of non-conformiteit, dient de KLANT dit feit dwingend en onmiddellijk te melden aan Nature for kids ® , op straffe van verval van zijn rechten ter zake, onverminderd de rechten toegekend door artikelen 1649bis en volgende van het burgerlijk wetboek en door de artikelen 1641 en volgende. In dit tweede geval wordt aangenomen dat Nature for kids ® niet op de hoogte was van het verborgen gebrek.

Daarnaast willen we verduidelijken dat we altijd alleen producten aanbieden die we kopen bij de fabrikanten van de originele producten en hun groothandels. Bij twijfel over de echtheid van de producten kan de KLANT meer informatie en advies vinden op de site https://cecbelgique.be. Bij vermoeden van vervalsing kan de KLANT steeds een klacht indienen via het meldpunt .

Artikel 15 – Beschikbaarheid van producten

Om al zijn klanten tevreden te stellen, stelt Nature for kids ® alles in het werk om de grootst mogelijke beschikbaarheid van de te koop aangeboden producten te garanderen. Nature for kids ® verbindt zich ertoe de producten op haar site te verkopen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bij Nature for kids ® en haar leveranciers. De beschikbaarheid van de producten die op de site worden verkocht, wordt vermeld op elk productblad, alleen ter informatie.

Indien, ondanks de inspanningen van Nature for kids ® , de beschikbaarheid van de producten niet kon worden gegarandeerd tijdens de verwerking van de bestelling en de beschikbaarheid niet op korte termijn kon worden hersteld (niet op voorraad bij de leverancier, toevallige gebeurtenis of overmacht overmacht die Nature for kids ® verhindert om snel een voorraad aan te vullen, enz...) wordt u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht van de vertraging in de levering op het adres dat u in uw account hebt opgegeven. Wij kunnen u een alternatief aanbieden, maar u kunt uw bestelling ook kosteloos wijzigen of annuleren. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor niet-beschikbare producten.

Nature for kids ® kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van producten. Nature for kids ® kan, om haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen, een beperkte voorraad verdelen over meerdere betrokken bestellingen.

Afin d'assurer une livraison aussi rapide que possible, Nature for kids ® se réserve le droit d'envoyer une commande en plusieurs envois, sans supplément de frais de transport par rapport à un envoi unique (frais de transport qui sont indiqués lors de la bestelling).

Artikel 16 – Garantie

Producten die op deze site zijn gekocht, hebben een garantie van twee jaar volgens de Europese richtlijn 1999/44/EG.
Daarnaast en naast de wettelijke garanties die de wet biedt, is er een specifieke fabrieksgarantie die specifiek is voor elk product. We nodigen de KLANT uit om de specifieke kennisgevingen te raadplegen voor meer informatie.
In het geval van een gebrek aan overeenstemming van het gekochte product, kan de KLANT contact met ons opnemen via e-mail op Nature for kids ® (patrick@natureforkids.eu) of kan hij contact opnemen met de fabrikant of uitgever, in overeenstemming met de garantiebepalingen die specifiek zijn voor het product bezorgd.

Elk gebrek dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van het gebrek.

In alle gevallen is de klantenservice van Nature for kids ® er om de KLANT bij te staan ​​in alle stadia van garantieclaims.

Artikel 17 – Douane

Nature for kids ® levert in alle op de site genoemde landen. Bestellingen met bestemming buiten de Europese Unie kunnen onderhevig zijn aan invoerrechten en belastingen, die worden geïnd wanneer het pakket op de bestemming aankomt. Nature for kids ® heeft geen controle over deze inklaringskosten en invoerbelastingen en draagt ​​deze kosten nooit. De KLANT wordt beschouwd als importeur, dient deze kosten volledig te betalen en contact op te nemen met de lokale douaneadministratie om de na te leven procedures en voorschriften te kennen.

Artikel 18 – Bewijs

De e-mails en de automatische registratiesystemen van de website dienen als bewijs, met name voor de datum van de bestelling en de inhoud ervan.

Artikel 19 – Klantenservice en eventuele klacht

Onze klantenservice zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Het kan worden vergezeld door de volgende rookkanalen:

 • via de “contact” pagina van de website
 • via de chatlink "laat een bericht achter" op de website
 • per e-mail op patrick@natureforkids.be
 • telefonisch op 0032 (0)486 50 58 11
 • per post: Nature for kids, Klantenservice, 28 rue du Clair Val, 5020 Suarlée, België

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

Nature for kids ® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor oneigenlijk gebruik van de producten of voor eventuele wijzigingen aan de producten door de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van Nature for kids ® is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor eenvoudige fouten die ondanks alle aandacht voor de presentatie van de producten hadden kunnen blijven. In geen geval kan Nature for kids ® aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade of voor schade die niet te voorzien was op het moment van de bestelling. Noch de foto's, illustraties of productfiches gaan over Nature for kids ® . Deze informatie wordt alleen ter informatie gegeven. De KLANT verbindt zich ertoe de instructies van de fabrikant op of in de verpakking van het product aandachtig te lezen.

Artikel 21 – Persoonsgegevens

Nature for kids ® respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 zoals herzien over de behandeling van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De KLANT heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over hem door contact op te nemen met Nature for kids ® .

Nature for kids ® verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten niet zonder voorafgaand akkoord aan derden mee te delen. Anderzijds verbindt Nature for kids ® zich ertoe haar databases niet door te verkopen aan derden.

Artikel 22 – Intellectuele rechten

De naam en het logo van Nature for kids ® evenals die van de op de website vermelde bedrijven zijn beschermde namen, merken en logo's. De op de site gepresenteerde informatie mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nature for kids ® behalve voor strikt persoonlijk gebruik.

Artikel 23 – Wijziging van de dienst of de Algemene Verkoopvoorwaarden

Nature for kids ® behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar productcatalogus, diensten, procedures, voorwaarden, inclusief deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De KLANT is onderworpen aan de voorwaarden, procedures en Algemene Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij een bestelling plaatst op de website natureforkids.be . Als een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht en overmacht

Nature for kids ® stelt alles in het werk om elk geschil in der minne op te lossen, in het belang van alle partijen. Neem contact met ons op via patrick@natureforkids.eu om eventuele problemen te melden. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat de rechtbanken worden gedagvaard, zijn deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen aan het Belgisch recht. Als u een KLANT bent en uw gewone verblijfplaats is gelegen in een land van de Europese Unie, profiteert u ook van rechten die u beschermen op grond van de dwingende bepalingen van de wet die van toepassing is in uw land van verblijf. U stemt ermee in om alle geschillen die voortvloeien uit de commerciële relatie tussen u en Nature for kids ® voor te leggen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de stad Namen in België.

De PES Economy heeft een bemiddelingssite ontwikkeld om te helpen bij het eenvoudig en snel oplossen van geschillen over online aankopen. Informatie vindt u op https://economie.fgov.be/fr/themes/line/belmed-mediation-en-ligne/belmed-votre-partenaire-en .

De Europese Commissie biedt ook een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat u kunt openen op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Artikel 25 – Diversen

Het feit dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast de geldigheid, wettigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet aan. Het feit dat Nature for kids ® nalaat de strikte toepassing van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden te eisen, houdt geen stilzwijgende afstand van haar rechten in en belet haar niet om nadien de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

Nature for kids ® is niet verantwoordelijk voor het vertraagd of niet uitvoeren van de Dienst als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht worden beschouwd als gevallen van oorlog, oproer, opstand, onderbreking van het transport, import- of exportproblemen, staking, lock-out, schaarste, brand, aardbeving, pandemie, overstromingen en alle andere door de Belgische rechtbanken erkende gevallen. In geval van overmacht is Nature for kids ® gerechtigd de producten gedurende 60 dagen na de contractueel overeengekomen datum te leveren. Na deze tijd kan de klant zijn bestelling annuleren.

Elk geschil wordt beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Namen zijn bevoegd.

U kunt uw geschil melden op het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumer/ord/.

Bijlage 1: HERROEPINGSFORMULIER

Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen:

Ter attentie van :

Natuur voor kinderen®

Rue du Clair Val 28

B-5020 SUARLEE

E-mail: patrick@natureforkids.be

Ik/Wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van de volgende (*) goederen:

 • Bestelling gedaan op ……………………………. (vul a.u.b. de datum in)
 • Bestelling ontvangen op …………………………… (gelieve de datum in te vullen)
 • Naam van de persoon die besteld heeft: ……………………………………………..
 • Adres opgegeven bij bestelling ……………………………………………………………………………………..…………………… …… …………………………………………………………………………………………………
 • Datum : …………………………………………………………
 • Handtekening ( alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

………………………………………………………

(*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST.

Bijlage 2: RETOURFORMULIER - 30 DAGEN

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u artikelen wilt retourneren die tot 30 dagen geleden zijn gekocht:

Ter attentie van :

Natuur voor kinderen®

Rue du Clair Val 28

B-5020 SUARLEE

E-mail: patrick@natureforkids.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) wens tot teruggave met betrekking tot de verkoop van de volgende (*) goederen:

 • Bestelling gedaan op ……………………………. (vul a.u.b. de datum in)
 • Bestelling ontvangen op …………………………… (gelieve de datum in te vullen)
 • Naam van de persoon die besteld heeft: ……………………………………………..
 • Adres opgegeven bij bestelling ……………………………………………………………………………………..…………………… …… …………………………………………………………………………………………………
 • Datum : …………………………………………………………
 • Handtekening ( alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

………………………………………………………

(*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST.